Lõpetan ära

See blogi on oma elu ära elanud. Edaspidi tahan kirjutada ja lõbutseda kohas, kus ei oleks ligemale viis aastat emotsioone taagaks kaasas. Tule külasta mind edaspidi siin.

Suvalised seosed #5

Istusime ühel õhtul kõige hipilikuma (kuigi enam ei tundu see sõna tema iseloomustamiseks passivat) sõbraga tema Karlova kodus, jõime köögis teed ja rääkisime raamatutest, lugemisrõõmust ja kõige jaburamast ideaalsest (suve)puhkusest.

Viimane kujutaks endast paari nädalat tsivilisatsioonist eemaldumist ja kusagil metsa vahel võrkkiiges James Joyce’i lugemist. Soojendust tuleks teha luuletustega ja lugeda tema debüütteost “Kammermuusika” (1907), edasi liikuda proosaradel ning üksteise järel liikuda järjest modernistlikumaks: “Dublinlased” (1914), “Pagulased” (1915), “Kunstniku noorpõlveportree” (1916, sellest kirjutasin kunagi ammu siin), “Ulysses” (1922) ja lõpetuseks “Finnegans Wake” (1939).

“Ulysses” tuleks kindlasti võtta lugemisele inglise keeles, muidu läheb ehk õige “üks lause 60 leheküljel ilma ühegi kirjavahemärgita” kogemus vett vedama.

Pärast seda luges sõber ette mõned lõigud Henry Milleri “Vähi pöörijoonest” ja ma täheldasin taaskord, et minu kirjanduseelistused on viimase paari-kolme aastaga tohutult muutunud. Enam ei ootagi ma niivõrd tegevuse arengut, mind huvitab aina enam tegelaste sees toimuv ja need va suvalised seosed, mida pealtnäha sobimatute asjade vahel luuakse.

Praktilisi näpunäiteid halva teadusartikli kirjutamisel

Töötan usinasti magistritöö (kui kedagi väga märksõnad peaksid huvitama: lapsepõlveantropoloogia, kasvatus, soolisus) tarbeks materjale läbi ning juhtusin hiljuti ühe artikli* otsa, mis mind hetkega kana õpetava muna positsiooni asetas. Ühelt poolt ütleb loogika ja elementaarne viisakus, et suu võiks kinni hoida kuniks omal publikatsioonid puuduvad, teisalt on vahepeal lausa suur rõõm halbade näidete otsa komistamisest, sest kuidas siis veel muidu kõrva taha panna, mida oma tulevastes artiklites teisiti teha.

Sel korral jäid võimalikult halva teadusartikli kirjutamiseks silma sellised näpunäited:

  • Vali eksitav pealkiri ja ära lisa sellesse kõige olulisemat märksõna. Näiteks mängutraditsioonist kirjutades on parim võte artikkel pealkirjastada „Laste maailm 21. sajandil. Muutused ungari traditsioonis“ ja märksõnast mäng tuleks suure kaarega mööda hiilida.
  • Sissejuhatus peab olema paatoslik (inspiratsiooni ammutamiseks tuleks enne mõned tunnid romantikuid ja pastoraale lugeda) ja kõlama nagu sinu esmaseks eesmärgiks oleks etteantud tähemärkide arvu täis kirjutamine. Võtsin omale järgneva stiilinäite juures vaba voli erilised lemmikud paksus kirjas esitada.

Väikelaps oli ümbritsetud mängudest: temaga tegelesid isa-ema, vanavanemad ja õed-vennad. Nad silitasid ja kõdistasid tema nägu, sõrmi ja peopesi ning kiigutasid teda põlvel. Mängud aitasid lapsel õppida tunnetama oma keha ning liigutama käsi ja jalgu. Hiljem, toast õue minnes õppis laps mängude abil tundma erinevaid asju: kuidas vormida märga liiva, missugune puu on kõva ja milline pehme, kuidas puudutada rohuliblet, lilli, kõrsi, kasutada maisitõlvikut, paberit või tammetõru.

  • Esita väiteid ja sõnasta omi mõtteid viisil, mis pärsivad lugeja võimet sind tõsiselt võtta. Ära maini ka seda, mida sa traditsioonilisteks mängudeks (või millest iganes su artikkel kõneleb) pead ja jää lootma, et lugeja ühel hetkel sinu määratlusi ise mõistab.

Traditsioonilised mängud on tänapäeva laste elust kadunud.

ja

Suurlinna lapsedki sõidavad jalgrattaga ja mõnedki üsna väikesed mudilased mängivad arvutimänge.

  • Esita ka väiteid, mis oma valusalt naiivse ja tagurliku vastandamise (külaühiskond (pärimusele) hea, linnaühiskond (pärimusele) paha) tõttu võivad lugeja panna kulmu kortsutama ja üle kontrollima, mis aastal ilmunud artiklit nad lõpuks ikkagi loevad.

Traditsioonilise kultuuri säilitamisest rääkides ei pea me selle all silmas petrooleumilampe, muldpõrandaid ega kogu päeva kestvat rasket füüsilist tööd, vaid hoopis neid asju, millest me tänapäeva linnakultuuris suurt puudust tunneme: inimestevahelistest kontaktidest ja muljeterohkest tundeelust.

ja

Traditsioonilisel kultuuril on kogukondlik iseloom, seetõttu on kõnealused probleemid seal lahendatud. Kogukonna liikmena ei tunne indiviid end üksikuna. Need, kes on koos rõõmsad või kurvad ning töötavad, laulavad, tantsivad ja mängivad koos, on tavaliselt õnnelikumad ja tervemad kui need, kes hommikust õhtuni üksnes raha teenivad.

  • Esita väiteid, mida terve mõistusega ei ole võimalik veenvaid argumente kuulmata omaks võtta. Põhjendusi ära jumala eest paku.

21. sajandi linnades tähendab mäng enamasti õnnemängu, vahel on see kaardimäng või lihtsalt televiisorist tennise, jalgpalli, viktoriini vms vaatamine. Muud mängud ei ole sobilikud, juba 10–12-aastaseks saanud lapsed tunnevad end solvatuna, kui neid kutsutakse kulli või palli mängima.

ja

Ka ei ole sünnis mängida ringmänge ega laulda nende mängimise ajal, sest see on seotud tundeeluga.

  • Esita ühes lõigus kaks vastuoluliselt kõlavat mõtet. Näiteks väida, et mänge tuleb mängida varasemat traditsiooni järgides (ehk siis lähtuda kunagi väljakujunenud reeglistikku) ja siis lisa sinna otsa, et rahvatraditsioonid ei ole muutumatud (mis tähendab, et traditsioonilised mängud on interpreteeritavad).

Nii laste kui enda pärast peaksime mängima mänge nii, nagu seda tehti varem. Peaksime leidma neile koha oma maailmas, linnades ja kogukondades, looma uusi variante (loomulikult rahvakultuuri ja rahvusliku eelistuse piires), mis meile sobiksid. Igatahes on paljud inimesed eksiarvamusel, et rahvatraditsioonid ei muutu ega tohigi muutuda. Meie ülesanne olla neid säilitada, uurida ja austada.

  • Jätka tsiteerimisväärsete (ja selget argumentatsiooni eiravate) väidete tootmist.

Koolisüsteemi peamine mõte näib olevat hävitada rõõm, mida lapsed tunnevad maailmas uusi imesid avastades, ja veenda neid, et õppimine tähendab rasket tööd, mida nad ei tohi katkestada ning millest nad ei tohi rõõmu tunda.

ja

Eelnevast järeldub, et lastel pole mingit võimalust mängida nii, nagu neile meeldiks. Samuti pole neil võimalik muuta õpitud mänge vastavalt mängijate tujule või olukorrale. Nad peavad mängima seda, mida neile on õpetatud.

  • Hakka otsi kokku tõmbama häbitu (ja natukene kohatuna näiva) enesereklaamiga.

20. sajandi lõpul avanes mul võimalus juhendada õpetajate kursuseid, kus õppisime mänge ja peale selle rääkisin ma neile 20-aastase mänguvariantide õpetamise käigus omandatud kogemustest, samuti ka mängude õpetamise metoodikast. Kursustel osalejad kuulasid mind innukalt ja ma sain neile kõnelda oma tähelepanekutest selle kohta, kuidas lapsed nautisid liikumismänge ja mitmekesisemaks muudetud esinemiskavasid. Olen kirjutanud oma kogemustest raamatu, kirjeldades selles 301 mängu reegleid. Seda kasutatakse kui kooliõpikut või kui õpetaja käsiraamatut.

  • Ja lõpetada klišeelikult kõlaval toonil, millest samuti pea ükski esimese kursuse bakatudeng ei suuda hoiduda.

Rahvakultuur on meie rahvuslik identiteet, ja tundes oma rahvuslikku kultuuri, õpime me hindama ja imetlema teiste rahvaste kultuuri. See ongi põhjus, miks peame ka tulevikus silmas pidama rahvatraditsiooni algseid funktsioone.

* kõnealune tekst

Lázár, Katalin 2004.  Laste maailm 21. sajandil. Muutused ungari traditsioonis – Mäetagused 26. Toimetanud: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum ja Eesti Folkloori Instituut, lk 203–210.

img_0396

img_0398

img_0413

img_0407

 

Kaunid kunstid ei ole ala, kus annaks elatist teenida, see on väga inimlik viis teha oma elu talutavamaks. Kunstiga tegelemine, ükskõik kui hästi või halvasti, aitab hingel kasvada, ausõna.

Kurt Vonnegut “Kodumaata mees”

img_0401

Ühtlasi. Nii teraapia kui loomingulisuse innustamise seisukohalt parem kui värviraamatud.